22 APRIL 2024
 

ÅRSMÖTE 2023


STaRs Årsmöte
Lördagen den 30:e Septembar 2023 kl. 12.00 i samband med
SM-tävlingar på Åby
Lokal: Hästägarnas lokal på banan(nära stallbacken)


På dagordningen kommer det att bli de sedvanliga årsmötespunkterna, se bifogad dagordning.