22 APRIL 2024
 

VAD ÄR EN AMATÖR?

En amatör, av franska amateur (ursprungligen från latinets verb amare, som substantiv amator, "en som älskar"), är en person som ägnar sig åt en verksamhet av eget intresse utan att ha den som yrke – motsatsen till professionell.[1] Gränsen kan definieras antingen genom utbildnings- och erfarenhetsnivå, eller genom inkomstnivå