22 APRIL 2024
 

Kontakt

Sveriges Travamatörers Riksförbund
Hasse Lindgren
Gåltjärn 112 
860 25 KOVLAND
Mobil: 070 - 727 14 22
Epost: hasselindgren@hotmail.com


Postgiro: 98 02 09 - 1 Bankgiro: 307 - 93 73

 

Hans Lindgren
Ordförande

Hans Lindgren
Gåltjärn 112
860 25 KOVLAND
Mobil: 070 - 727 14 22
E-post: hasselindgren@hotmail.com
Claës-L Ljung
Vice ordförande

Claës-L Ljung
Alvhaga 104
312 52 FEGEN
Hemtel: 0346 – 610 00
Mobil: 070-590 64 15
E-post: info@fegen.nu
Bengt Larwik
Kassör

Bengt Larwik
Kronolotsgatan 6 lgh 1201
216 43 Limhamn
Hemtel: 040-21 02 20
Mobil: 0708-99 69 33
E-post: bengt.larwik@hotmail.com
Olof Thorson
Ledamot

Olof Thorson
Trönningenäsvägen 65
432 94 VARBERG
Mobil: 073 – 068 72 78
E-post: othorson@gmail.com
Kjell Gustafsson
Ledamot

Kjell Gustafsson
Skällby 415
388 91 Vassmolösa
Mobil: 070 -33 32 243
E-post: kjellegust547@gmail.com
Johan Lasson
Suppleant

Johan Lasson
Arbetargatan 28C
112 45 Stockholm
Hemtel:
Mobil: 070-899 7976
E-post: lassonjohan@gmail.com
Lukas Svedin
Suppleant

Lukas Svedin
Tallstigen 2
824 53 Hudiksvall
Mobil: 072-207 9722
E-post: lukas@lukassvedin.se