22 APRIL 2024
 

ÅRSMÖTE 8 OKTOBER I GÖTEBORG

STaRs årsmöte

Lördagen den 8 oktober 2022 kl. 13.00 i samband med
SM-tävlingar på Åby
Lokal: Hästägarnas lokal på banan(nära stallbacken)


På dagordningen kommer det att bli de sedvanliga årsmötespunkterna, se bifogad dagordning.

Dagordning, redovisning av ekonomin, årsberättelse, valberedningens förslag, ev. stadgeändring och ev. motioner kommer att finnas på
hemsidan www.startrav.se/ innan årsmötet. Meddela hans.lindgren@tele2.com ifall ni vill deltaga digitalt.