22 APRIL 2024
 

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2014

Avgiften skall vara inbetald senast den 31 mars 2014.
Avgiften är baserad på antalet medlemmar per den 31 december 2013, och är
35,-/medlem.
T ex om XX-amatörklubb har 87 medlemmar betalar klubben 35,- x 87 = 3.045,-
till STaR.
Vid frågor som berörs av röstning har varje klubb en röst per varje påbörjat 100-
tal medlemmar.
Avgiften betalas in på
Bankgiro 307 - 93 73
Med vänliga hälsningar
Styrelsen, STaR