22 APRIL 2024
 

RIKTLINJER FÖR UTTAGANDE AV KUSK TILL EM/VM

RIKTLINJER FÖR UTTAGANDE AV KUSK TILL EM/VM

A. Stor vikt läggs på amatörens uppträdande i såväl lopp som i sociala
sammanhang.

B. Har amatören tidigare varit professionell lärling eller tränare?

C. Kör amatören över huvud taget i rena amatörlopp?

D. Antal segrar i rena amatörlopp?

E. Har amatören varit inblandad i doping?

F. Hur länge har amatören varit medlem i amatörklubb ansluten till
STaR? Skall vara minst två hela kalenderår innan uttagning kan ske.

G. Har amatören varit aktiv med ideellt arbete i sin hemmaklubb?

H. Tar amatören ut arvode för körning i lopp?

I. Hur många segrar har amatören med varmblodiga travare i sulkylopp?

J. Har amatören representerat STaR i internationella sammanhang
tidigare?